Oznámení školní jídelny

Vedoucí školního stravování oznamuje, že si strávníci mohou objednat oběd na pátek 28.června 2019 (den, kdy se vydává vysvědčení). Vyučování bude ukončeno v 9 hodin. Přihlášení žáci si vyzvednou oběd  v době od 11:40 do 12:30 hodin ve školní jídelně. Přihlásit oběd můžete nejpozději do 21. června  prostřednictvím webové aplikace zde: jídelníček ZŠ. 

Výlet se starostou

Aside

Výlet se starostou 

Starosta obce pozval na výlet žáky, kteří byli ve školním roce nejúspěšnější a nejaktivnější. Žáci navštívili hasičský sbor v Hodoníně, expozici Živá voda v Modré a vzdělávací program v Archeoskanzenu Modrá. Mezi neúspěšněšjí žáky v tomto školní roce patří: Julie Skočíková 8.tř., Silvie Bohunská 8.tř., Štěpán Mífek 3. tř., Zdeněk Mífek 5.tř., Jaroslav Černý 8.tř., Martin Maršálek 6.tř., Karolína Pecková 8.tř., Kristýna Kmentová 9.tř., Pavla Gožďálová 7.tř., Ema Průdková 3. tř., Matěj Turek 5.tř., Julie Pecková 8.tř., Zdeněk Chládek 9.tř., Jaroslav Káčerek 2. tř., Miroslav Maděra 5.tř., Karolína Maršálková, 8.tř., Nikol Petrásková, 8.tř., Nela Buchtová 1. tř., Alena Fukalíková 6.tř., Adriana Jelínková 8.tř., Kateřina Sobotková 8.tř., Jiří Boček 9.tř., Michal Urc 2. tř., Vanessa Verešová 4. tř., Matyáš Dubšík 5. tř., David Úlehla 5.tř., Nikola Hromková 2.tř., Maria Zakaria 2. tř., Vanessa Hajduchová 4. tř., Natálie Veselková 4. tř., Natálie Odvářková 5.tř., Filip Pochylý 5.tř., Jakub Dulovec 7.tř., Eva Gožďálová 7.tř., Markéta Salčáková 9.tř.

Den dětí 2019

Aside

Den dětí

V pátek 7. června jsme oslavili Den dětí v areálu Cihelna. Deváťáci spolu s vyučujícími si připravili úkoly na stanovištích. Ostatní žáci postupně plnili úkoly a za splnění získávali razítka. Odměnou jim pak byl nanuk dle vlastního výběru. Všichni si mohli opéct špekáček a načepovat limonádu. Dopoledne plné her a zábavy se vydařilo.

Arboretum

Aside

Návštěva lužického arboreta                                                                                        Žáci 1.,3.,4.a 6. tř. využili nabídky našich včelařů a navštívili místní arboretum. Ve výukovém programu se jim věnoval pan Oldřich Ištvánek a paní Radka Hubačková. Seznámili žáky se životem včel. Děkujeme za ochotu a čas, který našim žákům věnovali.